Aanvullende informatie

Het aantal Tuinworkshops voor de tuinaanleg is bespreekbaar.
 
Het abonnement voor tuinonderhoud is voor minimaal 5 Tuinworkshops per jaar per tuin af te sluiten. De workshops richten zich op het geven van aanwijzingen en adviezen betreffende de door u te verrichten werkzaamheden. Indien nodig zal het met een voorbeeld worden verduidelijkt. U dient zelf (zover nodig)
voor geschikt gereedschap te zorgen. Desgewenst kunnen wij adviseren in de aanschaf van voor u
passend gereedschap.

Ook is het mogelijk om, in combinatie met een abonnement Tuinworkshop, tuinmachines bij ons te huren.
De machines worden aan huis geleverd en weer opgehaald.


De Tuinworkshops kunnen alleen worden gegeven op vooraf vastgestelde data en tijden. De minimale tijdsduur van een Tuinworkshop bedraagd een half uur.
De kosten per workshop zijn vanaf € 40,00 inclusief BTW; exclusief reiskosten.
Deze bedragen € 1,95 per km. 
In overleg kunnen meerdere personen aan de Tuinworkshops deelnemen (maximaal 5 personen).
De kosten daarvan worden op aanvraag verstrekt.
Betaling van de overeen gekomen aantal Tuinworkshops dient voor aanvang van de eerste workshop
contant te worden voldaan. 
U ontvangt daarvoor een betalingsbewijs welke tevens dient als bewijs van
deelname voor het overeengekomen 
aantal workshops en deelnemers.
Restitutie van (een deel) van de betaling is bij absentie in principe niet mogelijk.