TuinSeizoenOnderhoud

 

Bij TuinSeizoenOnderhoud wordt vooraf met u besproken welk seizoen of welke seizoenen wij komen voor onderhoudvan uw tuin en wat de werkzaamheden zullen zijn.
De keuze mogelijkheden zijn:

 

  Voorjaar
de tuin voorjaarklaar maken
  snoeien
  border bemesten
  gazon verticuteren en bemesten

DSC00001
   
dsc00020 

Zomer
  borderonderhoud
  snoeien
  haag knippen
  gazon bemesten  
  onkruidbestrijding 
  (biologisch, chemisch,
  mechanisch)

   

Najaar
  tuin winterklaar maken
  snoeien
  haag knippen
indien nodig kalk op gazon
  vijver onderhoud

september1 
   
 DSC00005

Winter
  snoeien
  blad verwijderen
  indien aanwezig en wenselijk 
  sneeuw ruimen

   

De kosten kunnen vooraf vastgesteld worden. Indien u voor meerdere seizoenen kiest zal er een gemiddeld tarief begroot worden waardoor u elk seizoen eenzelfde vergoeding betaalt.
De te verrichten werkzaamheden en het seizoentarief worden in een TuinSeizoenOnderhoud-contract vastgelegd. Dit contract is in principe eenmalig en kan jaarlijks worden herzien.

 

   TuinOnderhoud
   
TuinTotaalOnderhoud